រូបមន្តសណ្ដំស្នេហ៍ Roub Mon Sondom Sneh [EP.28-29] | Srokkhmer | Khmer Movie | khmer drama | video4khmer | movie-khmer | Kolabkhmer | Phumikhmer | KS Drama | khmercitylove | sweetdrama | HuniiTV | KHReplay Best | TVB Cambodia
Title
Soot Rak Sap E-Lee, I Pickled & Picked You, สูตรรักแซ่บอีหลี
Country
Thailand
Episodes
80
Network
GMM One
Genres
Food, Music, Business, Comedy
Tags
COVID-19, Hardworking Female Lead, Bickering Couple, Sassy Female Lead, Singing, Orphanage, Enemies To Lovers, Strong Female Lead, Sismance, Multiple Couples
Cast
Cris
During the coronavirus crisis, Nam Phon's factory was forced to close down. One of his former employees becomes a competitor, running a business from a fermented fish formula he had stolen from Nam Phon. Biding the time in hopes to take over Nam Phon's company, Nam Phol's son Kirin has to rush home from abroad to save his father's company, with the goal to make Pla-Ra Juicy Spice the top brand in Thailand!
X Close
ADS3

Watch Khmer movie and video online for free including Thai drama, Thai lakorn, Chinese drama, Korean drama,
Khmer Thai Drama at www.stockdrama.club
and https://cookingtips.best/
and https://roscheat.online/


Khmer Movie, khmer drama, srokkhmer, srok-khmer, srokhmer us, khmer-movie, thaidrama, thaidramahd, video4khmer, movie-khmer.com, kolab-khmer, kolab khmer, khmer-drama, ksdrama, khmerstation, cookingtips.best, roscheat, khmertimeskh, khmerkomsan, phumi7, merlkon, film2us, movie2kh, sweetdrama, khmercitylove, HuniiTV, KHReplay, tvb cambodia drama, ckh7, srokthai, phumimedia, phumi8, khmer avenue, khmer search, Soyo, khmerfans
are top online web Entertainment in Cambodia, chinese tv series, china tv series, china tv drama, chinese tv show, chinese show on netflix, guardian tv show chinese,
chinese tv dramas, chinese drama 2020, 2021,2022, best chinese drama, chinese drama list, c drama