ភ្លេងស្នេហ៍ស្រុកស្រែ - Pleng Sneh Srok Srae [EP.01-15End] | Srokkhmer | Khmer Movie | khmer drama | video4khmer | movie-khmer | Kolabkhmer | Phumikhmer | KS Drama | khmercitylove | sweetdrama | HuniiTV | KHReplay Best
Title: เพลงรักเพลงลำ
Also Known As: Pleng Ruk Pleng Lum , Pleng Ruk Pleng Ram
Country: Thailand
Episodes: 15
Original Network: Channel 7
Genres: Music, Comedy, Romance
Tags: Adapted From A Novel
Cast: Off Chanapol Sataya, Tubtim Anyarin Terathananpat, Big Krissada Supphapprom, Kochakorn Songsangterm, Panadda Komaratat, Maneenuch Smerasut

{completed}
${file}/Dub
${type}/KH-Dub
${episode}/Ep 01-15End   

เพลงรักเพลงลำ เป็นละครโทรทัศน์ไทย แนวคอเมดี้ สร้างครั้งแรกปี พ.ศ. 2558 บทประพันธ์โดย นันทนา วีระชน นำแสดงโดย ศิลปินแห่งชาติ อาจารย์อาวุธโส ขวัญจิต ศรีประจันต์ , ชนะพล สัตยา,อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์,ศรัณย่า ชุณหศาสตร์,นนทพันธ์ ใจกันทา และนักแสดงอีกคับคั่ง ผลิตโดย บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด ออกอากาศทาง ช่อง 7 สี และ ช่อง 7 HD

เรื่องราวของ "เพลงลำ" ที่เธอเป็นลูกสาวแม่เพลงลำตัด แต่ถนัดเรื่องต่อยตี ไม่สนใจอยากสืบทอดมรดกพื้นบ้านของวงศ์ตระกูล แต่ฝันอยากเป็นแชมป์มวยหญิง ส่วน "ปกรณ์พล" เป็นลูกชายนักธุรกิจพันล้าน ไม่สนใจอยากสืบทอดงานธุรกิจของครอบครัว แต่หลงใหลเพลงพื้นบ้านเป็นชีวิตจิตใจ "หนุ่มผู้ดีชาวกรุง" กับ "สาวห้าวเมืองสุพรรณฯ" จึงมาประสบพบกันข้างวงลำตัด ที่ริมลานซ้อมมวยแล้วก็รักกัน หวังจะได้แต่งงานครองคู่กัน แต่...ความรักของทั้งสองก็พบอุปสรรค ไม่เพียงแต่ฐานะ ชาติตระกูลที่แตกต่างเท่านั้น ยังมีปัญหาระหว่างครอบครัว ที่ซับซ้อน ลับเร้น มากไปกว่านั้นอีก แล้วอย่างนี้ "เพลงรัก" ของ "เพลงลำ" จะบรรเลงต่อไปได้อย่างไร

X Close
ADS3

Watch Khmer movie and video online for free including Thai drama, Thai lakorn, Chinese drama, Korean drama,
Khmer Thai Drama at www.stockdrama.club
and https://cookingtips.best/
and https://roscheat.online/


Khmer Movie, khmer drama, srokkhmer, srok-khmer, srokhmer us, khmer-movie, thaidrama, thaidramahd, video4khmer, movie-khmer.com, kolab-khmer, kolab khmer, khmer-drama, ksdrama, khmerstation, cookingtips.best, roscheat, khmertimeskh, khmerkomsan, phumi7, merlkon, film2us, movie2kh, sweetdrama, khmercitylove, HuniiTV, KHReplay, tvb cambodia drama, ckh7, srokthai, phumimedia, phumi8, khmer avenue, khmer search, Soyo, khmerfans
are top online web Entertainment in Cambodia, chinese tv series, china tv series, china tv drama, chinese tv show, chinese show on netflix, guardian tv show chinese,
chinese tv dramas, chinese drama 2020, 2021,2022, best chinese drama, chinese drama list, c drama